لطفا چند لحظه صبر نمائید

اشکال آلوتروپیک گوگرد

گوگرد یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی 16 است. در دمای اتاق به راحتی قابل دسترسی است. این در اصل یک جامد کریستالی زرد درخشان است. جایگاه گوگرد در جدول تناوبی به شرح زیر است:
اشکال آلوتروپیک گوگرد

گوگرد در آب نامحلول است. با این حال، در تولوئن (متیل بنزن) و دی سولفید کربن بسیار محلول است. به سبب نافلز بودن، رسانای ضعیف الکتریسیته و گرما است. گل گوگرد نیز به تجمیع ذرات ریز به دست آمده از بخار گوگرد می گویند که الگویی شبیه به گل است.
اکثر فلزات و غیر فلزات تحت شرایط خاص با گوگرد واکنش می دهند. گوگرد در حضور اکسیژن زیاد، به صورت آتش آبی رنگ روشن می سوزد و اکسید گوگرد (IV) و مقدار کمی اکسید گوگرد (VI) را تشکیل می دهد. در دمای بالا با هیدروژن واکنش داده و سولفید هیدروژن تشکیل می دهد. بخار گوگرد با کک داغ واکنش داده و مایعی به نام دی سولفید کربن تولید می کند. 
برای مشاهده و مطالعه مطالب مفید، به خبرنامه ما سر بزنید. برای تهیه گوگرد، پرمنگنات پتاسیم، نیترات پتاسیم و سایر مواد شیمیایی از سایت فلات کالا Falaatkala.ir آنلاین خرید 
 
اشکال آلوتروپیک گوگرد

  اشکال آلوتروپیک
ما می توانیم گوگرد را در تعدادی از ساختارها در همان حالت فیزیکی پیدا کنیم. با این حال، مهمترین ساختارهای کریستالی لوزی یا هشت وجهی (α – گوگرد)، و گوگرد مونوکلینیک (β – گوگرد) هستند. شکل گوگرد لوزی شکل را در دمای زیر 96 درجه سانتی گراد یافت می شود. از سوی دیگر گوگرد مونوکلینیک در دمای بالای 96 درجه سانتیگراد به وجود می آید.
این دمای 96 درجه سانتیگراد، دمای انتقالی بین دو ساختار کریستالی است. آلوتروپ دیگری از گوگرد وجود دارد، گوگرد پلیمری (S8). این یک ذره حلقه هشت قسمتی است. این نوع گوگرد در محیط های آلی، لاستیک مصنوعی و طبیعی نامحلول است. همچنین در دی سولفید کربن حل نمی شود. اکنون به خواص آلوتروپ های اصلی گوگرد اشاره می کنیم.
 گوگرد لوزی که به صورت کریستال های زرد و نیمه شفاف یافت می شود. گوگرد لوزی دارای نقطه ذوب 114 درجه سانتیگراد،  چگالی 2.08 گرم بر سانتی متر مکعب است و در دمای زیر 96 درجه سانتیگراد پایدار است.
گوگرد مونو کلینیک که به صورت کریستال های شفاف و کهربایی است. نقطه ذوب این گوگرد 119 درجه سانتیگراد،  چگالی 1.98 گرم در متر مکعب است، در دمای زیر 96 درجه سانتی گراد ناپایدار بوده و به شکل لوزی در می آید.
باید به خاطر داشته باشیم که در دمای 96 درجه سانتیگراد یا بالاتر، گوگرد لوزی شکل به گوگرد کالیدوسکوپی یا منشوری تغییر می کند. این آلوتروپ ها که با تغییر دما پیکربندی خود را از شکلی به شکل دیگر تغییر می دهند، به آلوتروپ های انانتیوتروپ مشهور هستند.
گوگرد کلوئیدی این گوگرد با عبور سولفید هیدروژن از محلول اشباع و سرد شده دی اکسید گوگرد در آب تولید می شود. روش دیگر قرار دادن محلول الکل و گوگرد در آب است. گوگرد کلوئیدی به عنوان یک حلال در دی سولفید کربن عمل کرده و در ساخت برخی داروها استفاده می شود.
شیر گوگرد که ما با واکنش اسید هیدروکلریک ضعیف روی سولفید آمونیوم تولید می شود. به روشی مشابه، از جوشاندن گوگرد با هیدروکسید کلسیم (محلول آبی) تشکیل می شود. این ترکیب غیر کریستالی و به رنگ سفید است و در دی سولفید کربن محلول است. از شیر گوگرد نیز در ساخت برخی داروها استفاده می شود.