لطفا چند لحظه صبر نمائید

فرمول های پیروتکنیک پودر مس برای ایجاد ستاره های پیروتکنیک سبز و آبی

در این خبرنامه روش های جدیدی در رابطه با ساخت ستاره های آبی، سبز با استفاده از پودر مس آورده شده است. تعدادی از این فرمول های آتش بازی از موادی استفاده می کنند که امروز به راحتی پیدا نمی کنید. تمامی موارد مصرفی ذکر شده بر حسب درصد وزنی هستند. 

ایجاد آتش بازی، از جمله ستاره های آتش بازی سبز و آبی، شامل دست زدن به مواد بالقوه خطرناک و پیروی از فرمول های شیمیایی دقیق است. فقط متخصصان آموزش دیده با تجهیزات ایمنی مناسب و در تنظیمات مناسب باید اقدام به ساخت تجهیزات آتش بازی کنند. در زیر فرمول‌های نمونه‌ای برای اهداف آموزشی آورده شده است که جزئیات مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید ستاره‌های آتش‌بازی سبز و آبی با استفاده از ترکیبات مس را نشان می‌دهد.

### ستاره های آتش بازی سبز

ستاره های آتش بازی سبز معمولاً از ترکیبات باریم برای رنگ خود استفاده می کنند. با این حال، ترکیبات مس را می توان در ترکیب با اهداکنندگان کلر برای ایجاد رنگ های سبز خاص استفاده کرد.

#### مثال فرمول ستاره سبز (با استفاده از مس):

- **نیترات باریم (Ba(NO3)2):** 60%

- **پارلون (اهداکننده کلر):** 15%

- ** اکسید مس (II) (CuO): ** 10٪

- **دکسترین (بایندر):** 5%

- **زغال چوب (سوخت):** 10%

**روش:**

1. **مواد شیمیایی را مخلوط کنید:**

- از آسیاب گلوله ای یا روش اختلاط مناسب دیگر برای ترکیب کامل مواد خشک استفاده کنید.

2. **افزودن بایندر:**

- دکسترین را در آب یا الکل حل کنید تا محلول اتصال ایجاد شود.

- محلول اتصال دهنده را با مخلوط خشک مخلوط کنید تا قوام خمیری پیدا کند.

3. ** ستاره های فرم:**

- مخلوط را با استفاده از پمپ ستاره ای یا با غلتاندن توپ های کوچک به صورت ستاره درآورید (از روش های برش و پرس نیز می توان استفاده کرد).

4. **ستاره ها را خشک کنید:**

- اجازه دهید ستاره ها در محیطی با تهویه مناسب و رطوبت کم کاملا خشک شوند. این ممکن است چند روز طول بکشد.

### ستاره های آتش بازی آبی

ستاره های آتش بازی آبی معمولا از ترکیبات مس در ترکیب با اهداکنندگان کلر برای تولید رنگ آبی پر استفاده می کنند.

#### مثال فرمول ستاره آبی:

- ** پرکلرات پتاسیم (KClO4): ** 50٪

- ** اکسید مس (II) (CuO) یا کربنات مس (II) (CuCO3): ** 10٪

- **پارلون (اهدا کننده کلر): ** 20%

- **دکسترین (بایندر):** 5%

- **آدامس قرمز (سوخت):** 15%

**روش:**

1. **مواد شیمیایی را مخلوط کنید:**

- از آسیاب گلوله ای یا روش اختلاط مناسب دیگر برای ترکیب کامل مواد خشک استفاده کنید.

2. **افزودن بایندر:**

- دکسترین را در آب یا الکل حل کنید تا محلول اتصال ایجاد شود.

- محلول اتصال را با مخلوط خشک مخلوط کنید تا قوام خمیر مانندی پیدا کند.

3. ** ستاره های فرم:**

- مخلوط را با استفاده از پمپ ستاره ای یا با غلتاندن توپ های کوچک به صورت ستاره درآورید (از روش های برش و پرس نیز می توان استفاده کرد).

4. **ستاره ها را خشک کنید:**

- اجازه دهید ستاره ها در محیطی با تهویه مناسب و رطوبت کم کاملا خشک شوند. این ممکن است چند روز طول بکشد.

### ملاحضات امنیتی

1. ** تجهیزات حفاظت شخصی (PPE):**

- همیشه از عینک ایمنی، دستکش و روپوش آزمایشگاهی استفاده کنید.

2. **تهویه مناسب:**

- کار در یک منطقه با تهویه خوب، ترجیحا با استخراج دود.

3. **جلوگیری از اصطکاک و استاتیک:**

- مواد شیمیایی را با ابزاری که جرقه نمی زند کنترل کنید و از ایجاد الکتریسیته ساکن خودداری کنید.

4. **ذخیره سازی:**

- مواد شیمیایی و ستاره های تکمیل شده را در ظروف دارای برچسب و بدون هوا به دور از منابع گرما و رطوبت نگهداری کنید.

5. **تطابق قانونی:**

- اطمینان حاصل کنید که تمام فعالیت ها با قوانین و مقررات محلی در مورد ساخت و استفاده از آتش بازی مطابقت دارند.

### سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه شده فقط برای اهداف آموزشی است و نباید خارج از یک محیط کنترل شده و حرفه ای تلاش کرد. تولید آتش بازی بدون مجوز و آموزش مناسب خطرناک و غیرقانونی است. همیشه ملاحظات ایمنی و قانونی را در اولویت قرار دهید.

ستاره های آتش بازی آبی: منسوب به شیمیزو

پرکلرات پتاسیم 75.1%

صمغ قرمز 11.5%

مس 9.6%

پارلون 3.8%

SGRS (نشاسته برنج) +5٪

ستاره های آتش بازی بنفش: منسوب به شیمیزو

پرکلرات پتاسیم 70%

صمغ قرمز 5%

پودر مس 6%

پی وی سی 10%

کربنات استرانسیوم 9%

نشاسته (برنج یا دکسترین) 5%

Rolled Blue Fireworks Stars از rec.pyro (در قسمتی)

پرکلرات پتاسیم 36

گوگرد 3

صمغ قرمز 3

شلاک 8

مس 6

پارلون 4

فرمول شماره 1 گلدان پیروتکنیک آبی استروب (کلایو جنینگز وایت، پیروتکنیکا XIV)

پرکلرات آمونیوم 50

سولفات آمونیوم 25

مگنلیوم 100-200 مش 20

پودر مس مش 40-100 اتمیزه شده 5

فرمول شماره 4 پیروتکنیک پرتوهای آبی(کلایو جنینگز-وایت، Pyrotechnica XIV)

پرکلرات آمونیوم 25

گوانیدین نیترات 55

مس، اتمیزه شده، زیر مش 100 20

فرمول شماره 2 پیروتکنیک پرتوهای آبی (کلایو جنینگز-وایت، Pyrotechnica XIV)

پرکلرات آمونیوم 40

سولفات آمونیوم 10

گوانیدین نیترات 25

مگنلیوم 100-200 مش 15

مس، اتمیزه شده، مش 100-10

فرمول شماره 5  پیروتکنیک پرتوهای آبی (کلایو جنینگز-وایت، Pyrotechnica XIV)

پرکلرات آمونیوم 55

نیترات تترا متیل آمونیوم 30

مس، اتمیزه، مش 40-100 15

فرمول پیروتکنیک پرتوهای فیروزه ای (کلایو جنینگز-وایت، Pyrotechnica XIV)

پرکلرات آمونیوم 25

نیترات باریم 25

گوانیدین نیترات 25

مگنلیوم 100-200 مش 20

مس، اتمیزه شده، مش 100-5

فرمول پیروتکنیک پرتوهای بنفش (کلایو جنینگز-وایت، Pyrotechnica XIV)

پرکلرات آمونیوم 55

نیترات استرانسیم 5

نیترات تترا متیل آمونیوم 28

مس، اتمیزه شده، مش 100-5

فرمول پیروتکنیک پرتوهای سیاه (کلایو جنینگز-وایت، Pyrotechnica XIV)

پرکلرات آمونیوم 30

نیترات تترا متیل آمونیوم 40

مس، اتمیزه، مش 100- 30

فرمول پیروتکنیک ستاره های آتش بازی با پرتوهای آبی ( از Russ X)

پرکلرات آمونیوم 25

گوانیدین نیترات 55

مس، اتمیزه شده، مش 100- 7.5

اکسید مس، سیاه 5

پی وی سی، درجه تعلیق 7.5