لطفا چند لحظه صبر نمائید

نحوه تولید پتاسیم کلرات از مواد شیمیایی خانگی

کلرات پتاسیم یک ترکیب مهم پتاسیم است که می تواند به عنوان یک اکسید کننده، ضدعفونی کننده، منبع اکسیژن و یکی از ترکیبات مهم آتش بازی استفاده شود. می توانید کلرات پتاسیم را از سفید کننده های خانگی و جایگزین های نمک تهیه کنید. این واکنش بسیار کارآمد نیست، اما اگر فوراً به کلرات پتاسیم نیاز دارید یا فقط می خواهید بدانید چگونه آن را درست کنید، باید به خاطر داشته باشید.
با جوشاندن سفید کننده های خانگی، خنک کردن آن و مخلوط کردن در محلول اشباع شده جایگزین نمک پتاسیم در آب ساده است. زیرا پتاسیم موجود در نمک KCl، جایگزین سدیم  حاصله از کلرات سدیم سفید می شود. این محصول کلرید سدیم و کلرات پتاسیم است. از آنجایی که کلرات پتاسیم در آب خیلی محلول نیست، رسوب کرده و با فیلتراسیون جمع آوری شود. برای سنتز کلرات پتاسیم به مواد زیر نیاز دارید:
سفید کننده های حاوی کلر
کلرید پتاسیم (نمک پتاسیم KCl)
کاغذ فیلتر یا فیلتر قهوه
 
تولید پتاسیم کلرات در خانه

توجه داشته باشید که برچسب روی جایگزین نمک را بررسی کنید تا مطمئن شوید که ماده فقط کلرید پتاسیم است. در حالی که جایگزین نمک کلرید پتاسیم است، "نمک لایت" مخلوطی از کلرید سدیم (نمک خوراکی) و کلرید پتاسیم است. دلیل کارایی این پروژه این است که پتاسیم جایگزین سدیم در کلرات سدیم می شود. اساسا، شما باید مطمئن شوید که پتاسیم را تامین می کنید.
به خاطر داشته باشید که سفید کننده خانگی ماندگاری دارد. اگر بطری سفید کننده شما برای مدت طولانی باز و نگهداری شده است، بهتر است یک نمونه تازه برای پروژه تهیه کنید.
 
تولید پتاسیم کلرات در خانه

کلرات پتاسیم را آماده کنید

حجم زیادی (حداقل نیم لیتر) سفید کننده کلر را بجوشانید تا زمانی که کریستال ها شروع به تشکیل شدن کنند. برای جلوگیری از استنشاق بخار، این کار را در خارج از منزل یا زیر هود بخار انجام دهید. جوشاندن سفید کننده هیپوکلریت سدیم را به کلرید سدیم و کلرات سدیم تبدیل می کند.
3NaClO → 2 NaCl + NaClO3
به محض اینکه کریستال ها شروع به تشکیل شدن کردند، سفید کننده را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید خنک شود.
در یک ظرف جداگانه، محلول اشباع کلرید پتاسیم را با هم زدن کلرید پتاسیم در آب آماده کنید تا زمانی که دیگر حل نشود.
حجم مساوی از محلول سفید کننده جوشانده و محلول کلرید پتاسیم را با هم مخلوط کنید و مراقب باشید که مواد جامد هر محلول از مخلوط خارج نشوند. این یک واکنش جایگزینی یا تک جایگزینی است. این دو محصول بر اساس حلالیت از هم جدا می شوند. کلرات پتاسیم رسوب می کند و کلرید سدیم را در محلول باقی می گذارد.
KCl + NaClO3 → NaCl + KClO3
محلول را در فریزر سرد کنید تا مقدار کلرات پتاسیم افزایش یابد. مخلوط را از طریق کاغذ صافی یا فیلتر قهوه فیلتر کنید. کلرات پتاسیم جامد را نگه دارید. محلول کلرید سدیم را دور بریزید. اجازه دهید کلرات پتاسیم قبل از ذخیره یا استفاده از آن خشک شود.
سایر کاربردهای کلرات پتاسیم شامل ساخت کبریت، آتش بازی، ضدعفونی کننده ها، آفت کش ها، پرایمر اسلحه گرم و محرک شکوفه دادن گیاهان است. همچنین نقطه شروع خوبی برای تهیه گاز اکسیژن یا گاز کلر است.
 
تولید پتاسیم کلرات در خانه

نکات ایمنی

این پروژه ای است که باید با نظارت مسئولانه بزرگسالان انجام شود. سفید کننده رقیق نشده در صورت پاشیدن می تواند باعث تحریک پوست و آسیب به چشم ها و غشاهای مخاطی شود. گرم کردن سفید کننده باید در خارج از منزل یا در زیر یک هود بخار انجام شود، زیرا بخارات تحریک کننده آزاد می شود. در نهایت کلرات پتاسیم جمع آوری شده در این پروژه را دور از حرارت یا شعله نگه دارید تا زمانی که آماده استفاده از آن شوید. پتاسیم کلرات باید دور از اسید سولفوریک و گوگرد نگهداری شود، زیرا ممکن است اشتعال خود به خود رخ دهد.