لطفا چند لحظه صبر نمائید

باروت با ذغال چوب بسازیم یا کربن فعال؟

کربن فعال ماده ای است که در آن چوب با دمای پایین و در غیاب هوا کربنیزه می شود. (350-650 درجه سانتیگراد). کربن فعال دارای 70-95 درصد کربن، کمتر از 5 درصد خاکستر و اندازه ذرات کمتر از 0.1 میلی متر است. باروت تولید شده از این محصول در بسیاری از صنایع تولید ادوات آتش بازی قابل استفاده می باشد.
 
باروت با ذغال چوب بسازیم یا کربن فعال؟

همانطور که می دانید، باروت از مخلوطی از نیترات پتاسیم، زغال سنگ و گوگرد تشکیل شده است. کیفیت باروت تا حد زیادی به خواص فیزیکی زغال چوب و ترکیب آنها بستگی دارد. ظرافت دانه بندی، ساختار الیاف و همچنین محتوای کربن بر کیفیت باروت تاثیر می گذارد. باروتی که در این روش ساخته می شود، دارای قدرت انفجار ناکافی و زمان سوختن بسیار کند است.
باروتی که در ترکیب آن کربن فعال وجود دارد،، به طور شگفت انگیزی خواص انفجاری بیشتری نسبت به انواع مشابه باروت با زغال چوب نشان می دهد. بر حسب تجربه مقدار کربن فعال در ترکیب باروت بایستی بین 10 تا 20 درصد وزنی باشد. کیفیت سایر اجزای تشکیل دهند باروت یعنی نیترات پتاسیم و گوگرد نیز بر کیفیت باروت تهیه شده تاثیر بسزایی دارد. نسبت نیترات پتاسیم ترجیحاً باید بین 60 تا 80 درصد و نسبت گوگرد نیز بایستی حدودا 10 درصد وزنی باروت باشد.
میزان خاکستر کربن فعال بایستی کمتر از 5 درصد و اندازه ذرات باید کوچکتر از 0.1 میلی متر باشد. پس از خردایش ذغال، بهتر است مواد مرطوب شده سپس با سایر اجزا مخلوط کنید.
 
باروت با ذغال چوب بسازیم یا کربن فعال؟

مثال 1: سه جزء پودر سیاه در آسیاب آزمایشگاهی به نامهای 75 درصد نیترات پتاسیم، 15 درصد ذغال چوب و 10 درصد گوگرد ساخته شد. درصد خلوص کربن حدود 80 درصد بود. سپس پودر باروت تهیه شده کاملا فشرده و دانه بندی شد تا دارای چگالی مشخص باشد. (1.67 گرم در سانتی متر مکعب و اندازه دانه 0.1 تا 0.4 میلی متر). خاصیت انفجاری این پودر در Eprouvette بررسی شد. ارتفاع پرتاب آتش بین 95 تا 105 سانتی متر و به طور متوسط 100 سانتی متر بود. سرعت سوختگی در کانال 50 سانتی متری باز (سوخت اتمسفر) بین 0.28 تا 0.33 ثانیه و به طور متوسط 0.305 ثانیه بود.
مثال 2: (مثال مقایسه ای) در این مثال باروتی تولید شد که که در آن از زغال چوب راش به جای کربن فعال استفاده شده است. بررسی های انفجاری این پودر در Eprouvette دارای ارتفاع پرتاب آتش بین 79 تا 85 سانتی متر و سرعت سوختگی در کانال 50 سانتی متری باز (سوخت اتمسفر) بین 0.458 تا 0.51 بود.
نتیجه این دو مثال به وضوح نشان می دهد که باروت تهیه شده با کربن فعال، خواص انفجاری بالاتری نسبت به باروت تهیه شده از زغال چوب راش دارد.