لطفا چند لحظه صبر نمائید

فلش پودر به زبان ساده

پودر فلاش یک ترکیب پیروتکنیک است که از یک اکسید کننده و یک سوخت فلزی تشکیل شده است. شعله زایی این ترکیب بسیار سریع است. امروزه اغلب در آتش بازی استفاده می شود. از لحاظ تاریخی، از آن برای ایجاد فلاش در عکاسی استفاده می شد. پودر فلاش نیز به دلیل خاصیت ایجاد نویز و نور زیاد (اشعه مادون قرمز) در حوزه فناوری نظامی نیز استفاده می شود. فلش پودر همچنین در تولید شعله های فریب موشک که برای انحراف موشک هایی که طیف مادون قرمز را در جستجوی هدف اسکن می کنند، به کار می رود.
 
فلش پودر

ترکیبات مختلفی از پودر فلاش وجود دارد که بر پایه اکسید کننده های مختلف هستند. پرکاربردترین اکسید کننده ها پرکلرات پتاسیم، کلرات پتاسیم، پرمنگنات پتاسیم و نیترات پتاسیم هستند. از آنجایی که سوخت های زیادی وجود دارد که اکسید کننده های ذکر شده را می توان با آنها مخلوط کرد، واضح است که فرمول های مختلفی برای تولید این ترکیبات وجود دارد. در اینجا به چند ترکیب انتخابی، یکی از هر یک از اکسید کننده های ذکر شده اشاره می کنیم:
فرمول 1: 70% پرکلرات پتاسیم، 30% پودر آلومینیوم یا منیزیم
فرمول 2: 67% کلرات پتاسیم، 33% پودر آلومینیوم یا منیزیم
فرمول 3: 42% پرمنگنات پتاسیم، 24% پودر آلومینیوم یا منیزیم، 34% پودر گوگرد
فرمول 4: 50% نیترات پتاسیم، 30% پودر گوگرد، 20% پودر آلومینیوم یا منیزیم
 
فلش پودر

هنگام استفاده از فرمول کلرات، باید همیشه از تماس کلرات ها با گوگرد، سولفیدها و سولفات ها اجتناب کرد. هنگام استفاده از ترکیبات مبتنی بر پرمنگنات پتاسیم، باید مطمئن شوید که چنین ترکیباتی با رطوبت تماس نداشته باشند، زیرا می تواند ترکیبات مبتنی بر پرمنگنات را ناپایدار کند. به همین دلیل، بهتر است آنها را در ظروف خشک و محکم در بسته نگهداری کنید. به جز چند استثنای نادر (شامل ترکیبات مبتنی بر KClO4)، اکثر ترکیبات پودر فلاش نوعی حساسیت را نشان می دهند و بسیاری از آنها حتی به اصطکاک و ضربه حساس هستند. به همین دلیل، باید بسیار مراقب ترکیبات این نوع بود. همچنین تولید مقادیر بیشتری از ترکیبات فلش توصیه نمی شود.
برای نمایش پودر فلاش ساده از فرمول 3 استفاده کردیم. در صورت فرمول مذکور باید پرمنگنات پتاسیم، آلومینیوم (یا منیزیم)، پودر گوگرد، ترازو، آسیا و هاون تهیه کرد. اگرچه پرمنگنات پتاسیم حتی به حساسیت کلرات پتاسیم هم نمی رسد، اما باید KMnO4 را با استفاده از هاون پودر کرد.
پس از آسیا کردن، جرم مورد نیاز هر ماده با توجه به درصدهای فرمول 3 بر روی یک ترازو اندازه گیری کنید. سپس مواد به ظرف کوچکتری اضافه کرده و ابتدا با تکان دادن ظرف به آرامی آنها را مخلوط کنید. پس از آن، مخلوط به یک کیسه پلاستیکی شفاف اضافه نموده. سپس این کیسه را ببندید و ترکیب را با حرکت آهسته و ملایم دست مخلوط کنید. پس از مدت کوتاهی که به همگنی مطلوب رسید، ترکیب پیروتکنیک به پایان می رسد.
پودر فلش نباید در مقادیر بیشتر ساخته شود. ترکیبات فلش باید به طور ایمن نگهداری شوند و در مورد ترکیبات مبتنی بر پرمنگنات، باید در جای خشک و در ظرف محکم در بسته نگهداری شوند.
برای تهیه مواد اولیه فلش پودر یا باروت، به راحتی از سایت فلات کالا آنلاین خرید کنید.