لطفا چند لحظه صبر نمائید

نمک شوره یا Saltpetre چیست؟

نمک شوره، به یکی از سه نیترات طبیعی زیر اطلاق می شود:

 (1) نیترات معمولی، یا نیترات پتاسیم، KNO3

(2) نمک شیلی، نیتر مکعبی، یا نیترات سدیم، NaNO3

(3) نمک آهک، نمک دیواره، یا نیترات کلسیم، Ca(NO3)2

این سه نیترات عموماً به صورت شکوفه‌های ناشی از اکسیداسیون مواد نیتروژنی در حضور قلیاها و خاک‌های قلیایی ایجاد می‌شوند.

نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم به صورت پوسته در سطح زمین، روی دیوارها و سنگ ها و در غارها وجود دارد. و در خاک های خاصی در اسپانیا، ایتالیا، مصر، ایران و هند تشکیل می شود. رسوبات موجود در غارهای آهکی بزرگ کنتاکی، ویرجینیا و ایندیانا احتمالاً از خاک پوشانده شده و با نفوذ آب انباشته شده اند. در زمان‌های گذشته، تقاضا برای نیترات پتاسیم به عنوان یک ماده تشکیل دهنده باروت منجر به شکل‌گیری مزارع نیترات یا نیتریاری‌ها شد که در فرانسه، آلمان و سایر کشورها رایج بود. شرایط طبیعی با قرار دادن انبوهی از مواد آلی در حال پوسیدگی مخلوط با مواد قلیایی (آهک و غیره) در معرض اثر جوی شبیه‌سازی شد. نیترات پتاسیم در یک زمان در بسیاری از بیماری های مختلف، به ویژه آسم استفاده می شد. اما در حال حاضر به ندرت از آن برای دارویی استفاده می شود، مگر به عنوان ادرار آور. ارزش ادعایی آن به عنوان دارویی برای سرکوب میل جنسی کاملاً تخیلی است. نیترات پتاسیم سفید رنگ و محلول در آب است. درخشندگی خاص و طعمی خنک و شور دارد.

 

نمک شیلی

نیترات سدیم، تحت شرایط مشابه نیترات پتاسیم، در ذخایری که مناطق وسیعی در آمریکای جنوبی را پوشش می دهد، به ویژه در مناطق تاراپاکا و آنتوفاگاستا در شیلی به وفور یافت می شود. کاربردهای اصلی نمک شوره شیلی در صنعت اسید نیتریک و به ویژه در تولید کود است.

 

نمک آهک

نیترات کلسیم زمانی به عنوان یک شکوفه بر روی دیواره اصطبل رایج بود. امروزه از نیتروژن اتمسفر ساخته می شود. کاربردهای اصلی آن به عنوان کود و در صنعت تولید اسید نیتریک است.