لطفا چند لحظه صبر نمائید

باروت با ذغال نخل

بعد از آزمایشات تجربی پی در پی در موسسه اسکای لایتر، مشخص شده که شاخه های خرما خیلی سریع در آتش می سوزند. بنابراین، در یکی از آزمایشات از چوب درخت خرما (برگرفته از پایه یک شاخه) برای ساخت زغال چوب استفاده شد. زغال چوب ساخته شده کمی شکننده، نسبتاً نرم و کار با آن بسیار آسان بود. نکته این که وقتی باروت سیاه با استفاده از زغال درخت خرما ساخته و در پیشران موشک استفاده شده، موشک بسیار تماشایی و زیبا پرواز کرد. لذا به منظور ساخت فشفشه ها و دنباله دارهای زیبا، استفاده از آن توصیه می شود. فرمول پیروتکنیک باروت پیشران موشک های مذکور به شرح زیر است:

نیترات پتاسیم 59.7 گرم

زغال 19.3 گرم

گوگرد 21 گرم

همه مواد در آسیای گلوله ای به مدت 3.5 ساعت با افزودن  20٪ آب و اتانول (1:1نسبت) آسیا شده اند.